W Łapanowie powstanie klasa sportowa

35 0

Ukierunkowany program szkolenia sportowego, ma na celu rozwijanie predyspozycji i uzdolnień uczniów w/w dyscyplinach sportu. Klasy sportowej nie obowiązuje rejonizacja, będzie ogólnodostępna dla wszystkich bez względu na adres zamieszkania. Wymiar godzin zajęć sportowych, który wynosi 10 godzin tygodniowo.
W ramach tych godzin realizowane będą obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego (4 godz./tydz.) przewidziane w ramowym planie nauczania dla gimnazjum i równolegle program szkolenia sportowego (6 godz./tydz.).

Dyrekcja szkoły i kadra pedagogiczna stworzy uczniom klasy sportowej optymalne warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych. Zadaniem szkoły będzie prowadzenie klasy sportowej na rzecz stworzenia uzdolnionej młodzieży właściwych warunków do rozwijania swoich talentów i pasji, a także zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do nauki w gimnazjum. Bardzo dobre wyniki dydaktyczne uczniów klas sportowych, ich pierwsze sukcesy sportowe i pozytywna współpraca z Rodzicami potwierdzają, iż podjęta inicjatywa przekłada się na realne korzyści dla naszych gimnazjalistów.

Chcesz  zostać uczniem klasy sportowej? Nie musisz być mistrzem ani zawodowcem – wystarczy, że kochasz sport, lubisz wszelkie jego postacie, uwielbiasz rywalizację, pragniesz pokonywać siebie i spełniać swoje marzenia, jesteś gotowa/gotowy na systematyczny trening z rówieśnikami, dla których pasją jest sport.

Zapraszamy Uczniów i ich Rodziców do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.
 
 
Klasa sportowa zostanie utworzona z dniem 1 września 2014 roku i będzie obejmować uczniów jednej klasy pierwszej przez cały cykl kształcenia w gimnazjum, tj. lata nauki 2014/15, 2015/16 i 2016/17.

– Oddział sportowy nie ma przypisanego kryterium obwodowego tak, jak klasy ogólnodostępne i dlatego wszyscy kandydaci starający się o przyjęcie do klasy sportowej biorą udział w rekrutacji otwartej.

– W klasach 1-3 gimnazjum prowadzony będzie ukierunkowany program szkolenia sportowego, mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień uczniów wybranych dyscyplinach sportu.

– Szkoła zapewnia uczniom klas sportowych: odpowiednią bazę treningową, podstawowy sprzęt sportowy, pełnowartościowy posiłek w dni nauki w szkole, organizację obozów szkoleniowych.

– Obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych w klasie sportowej ustala się na 10 godzin tygodniowo. W ramach tych godzin realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego (4 godz./tydz.), przewidziane w ramowym planie nauczania dla gimnazjum i równolegle program szkolenia sportowego (6 godz./tydz.).

– Zadaniem klasy sportowej jest między innymi: stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych; dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości objętych programem nauczania na zajęciach dydaktycznych; umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe uczestniczenia w zawodach sportowych.

-Autorami i realizatorami programu szkolenia sportowego dla  klasy sportowej są nauczyciele wychowania fizycznego z kwalifikacjami trenerskimi.

Informacja nadesłana

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *