Stanisław Szydłowski prezesem BKS

2198 0

W trakcie obrad, którym przewodniczył Wojciech Cholewa podsumowano minione dwanaście miesięcy w życiu klubu. Zaprezentowano dokonania sportowe, a także przekazano informację o stanie finansów klubu. Według zaprezentowanych danych na koniec roku 2016 klub miał po raz pierwszy – od czasu przejęcia klubu przez Marcina Krokosza – dotychczasowego prezesa – dodatni bilans finansowy. Miniony rok przyniósł ponad 9000 zysku. Mimo to sytuacja klubu nadal nie jest najlepsza. Zadłużenie wynikające z pożyczek oraz zaległości wobec byłych pracowników klubu wynoszą jeszcze ponad 122.000 złotych.

Zarząd z Marcinem Krokoszem otrzymał absolutorium. Członkowie Stowarzyszenia zwracali uwagę, że mimo niesprzyjających warunków , w jakim przyszło mu pracować (braki organizacyjne, finansowe i kadrowe)osiągnął bardzo dobre wyniki sportowe (awans do III ligi, wygranie rozgrywek IV ligi w poprzednim sezonie). Podkreślano jednak, że zbyt małą rolę w dochodach klubu odgrywają środki pozyskane od sponsorów, wpływy z biletów oraz składek członkowskich.

Do nowego zarządu zgłoszono siedmiu kandydatów. Dwóch, w tym Marcin Krokosz odmówiło kandydowania. Zdecydowano, że nowy zarząd będzie liczył pięciu członków. Po ukonstytuowaniu wygląda on następująco:

Stanisław Szydłowski – prezes
Tadeusz Pietrzyk – wiceprezes
Stanisław Broszkiewicz – skarbnik
Jerzy Noskowiak – członek zarządu
Piotr Cholewa – sekretarz

Nowy prezes zapowiedział uporządkowanie organizacyjno – prawne klubu, z powstaniem nowego statutu. Chce wprowadzić klub na wyższy poziom sportowy, marketingowo – sportowy. Ma w planie również przygotowanie nowej koncepcji bazy sportowej klubu oraz wdrożyć przygotowany już plan szkolenia dzieci i młodzieży.

Wkrótce więcej na temat wyborów w BKS

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *